Röstberättigade medlemmar i Jönköpings Karting Club kallas till ordinarie årsmöte.

Datum: Lördagen den 30 januari
Tid:
11:00
Plats:
Microsoft Teams
Länk för deltagande: Skickas ut via laget.se

Mötet kommer att vara digitalt genom Microsoft Teams och länk för att hämta mjukvaran finns här. Finns även appar till Apple (iOS) och Google (Android).

Dagordningen för mötet är enligt föreningens stadgar.

Verksamhets‐ och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, valberedningens förslag, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttranden över dem redovisas på årsmötet.

Hjärtligt välkomna
Styrelsen