Axamo Ring.

Banan byggdes 1970 och är belägen vid Axamo strax utanför Jönköping. Den är 1040 meter lång och innehåller 11 kurvor. Bansträckningen är kuperad och bredden varierar mellan 8–12 meter. Godkänd som tävlingsbana för 36 förare.

Banan fick ny asfaltbeläggning år 2000. År 2022 fick banan ny toppbeläggning.

Under 2006-2007 byggdes den om för att öka säkerheten efter de två längsta raksträckorna.  Första kurvan efter start samt den s k ambulanskurvan kompletterades med asfalterade avåkningszoner. Nya kurbs byttes ut i dessa kurvor samt efter kurva 6.

2014 fick banan ett nytt och säkrare utsläpp samtidigt som start- och målrakan breddades. I samband med detta fick banan en ”försegling” för att öka livslängden på asfalten.

Klubben förfogar över en egen MyLaps utrustning för tidtagning. Förare med egen transponder kan följa sina tider från träningen via Speedhive. Det finns 3 st slingor för ”laptimers” finns samt övervakningskameror vid start/mål.