Kontakt.

Jönköpings Karting Club startade sin verksamhet med tre medlemmar 1968. Vår verksamhet bygger på idéellt arbete och vi har många olika områden/sektioner med frivilligarbetare .
Idag är vi runt 170 medlemmar och genom åren har många engagerade medlemmar investerat tid och engagemang för att klubben skall utvecklas och leva vidare. De personer som leder klubben idag fortsätter med stort engagemang att föra arbetet vidare. Här presenterar vi några av dem.

Kontaktuppgifter
Ordförande: Patrik Sigurdh
Sekreterare: Fredrik Ekstrand
Kassör: Catarina Huzell

Styrelseledamöter
Henrik Ahlgren
Johan Håkansson Laurinen

Suppleanter
Jörgen Fredsson
Daniel Stark

E-post
ordf@jkckarting.se
sekreterare@jkckarting.se
ekonomi@jkckarting.se
tk@jkckarting.se
service@jkckarting.se
bansektion@jkckarting.se
utbildning@jkckarting.se

Övriga kontaktpersoner
Utbildning: Fredrik Andersson, Patrik Sigurdh och Magnus Ramsö
Servicesektionen: Jonna Laurinen och Yvonne Hansson
Tävlingssektionen: Stefan Andersson
Miljöansvarig: Stefan Andersson med Jörgen Fredsson
Bansektionen: Rickard Svensson