Kontakt.

Jönköpings Karting Club startade sin verksamhet med tre medlemmar 1968. Vår verksamhet bygger på idéellt arbete och vi har många olika områden/sektioner med frivilligarbetare .
Idag är vi runt 170 medlemmar och genom åren har många engagerade medlemmar investerat tid och engagemang för att klubben skall utvecklas och leva vidare. De personer som leder klubben idag fortsätter med stort engagemang att föra arbetet vidare. Här presenterar vi några av dem.

Kontaktuppgifter
Ordförande: Stefan Andersson
Vice ordförande: Henrik Ahlgren
Sekreterare: Dusan Zelic
Kassör: Karl-Gustav Wahlstrand

Styrelseledamöter
Jonna Laurinen
Fredrik Lind

Suppleant
Christian Råberg

E-post
ordf@jkckarting.se
sekreterare@jkckarting.se
ekonomi@jkckarting.se
tk@jkckarting.se
service@jkckarting.se
bansektion@jkckarting.se
utbildning@jkckarting.se

Övriga kontaktpersoner
Utbildning: Fredrik Andersson
Servicesektionen: Jonna Laurinen
Tävlingssektionen: Stefan Andersson
Miljöansvarig: Stefan Andersson
Bansektionen: Fredrik Lind