Röstberättigade medlemmar i Jönköpings Karting Club kallas till ordinarie årsmöte.

Datum: Lördagen den 25 januari
Tid:
11:00
Plats:
Grand Hotell i Jönköping

Det bjuds på te, kaffe och fralla och sedan en summering av året och arbete framåt.
Dagordningen för mötet är enligt föreningens stadgar.

Förslag till ärenden och motioner skickas in till sekreterare@jkckarting.se senast den 31 december eller Jönköpings Karting Club, Box 149, 551 13 JÖNKÖPING. Märk kuvert med ”Motion Årsmöte”.

Verksamhets‐ och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, valberedningens förslag, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttranden över dem redovisas på årsmötet.

Hjärtligt välkomna
Styrelsen