Ingen vanlig träning 11:e eller 18:e aug på Axamo Ring. Detta pga av att vi har prova-på verksamhet genom Karting on Tour dessa lördagar.

 

/Styrelsen

Bifogat har ni tidsschema inför helgens tävling på Axamo Ring

Tidsschema Junior Festival 2018-08-4/5

 

/Tävlingskommitén