Tävlingar!

Jönköpings Karting Club har som målsättning att arrangera tävlingar på hög nationell nivå. Under 2019 planerar vi för att arrangera tre tävlingar samt ett eller flera klubbmästerskap.

Inbjudan och anmälan till respektive tävling finns på LoTS https://lots.sbf.se