Senior 125.

  • ÅLDER: 14 år och uppåt
  • MOTOR: 125cc
  • CHASSI: Fritt till fabrikat
  • DÄCK: Nationellt homologerade enhetsdäck