Träning.

Träningsregler

Vid varje träning ska en träningsledare finnas på plats som ser till att aktiviteten på banan sker under säkra och kontrollerade former. Alla som tränar måste ha gällande tävlingslicens. Innan du börjar träna ska du anmäla dig hos träningsledare och betala träningsavgift.

SBF:s regler gäller och skall tillämpas fullt ut. Åldersregler och tekniska regler för respektive klass ska ovillkorligen efterföljas. Alla kartar som används ska uppfylla gällande säkerhetskrav. Förarens personliga utrustning som skor, overall, handskar och hjälm ska vara av godkänd typ.

Träningsledaren har befogenheter motsvarande Tävlingsledare och Teknisk chef och är den som bestämmer vilka klasser som ska åka på banan och när. Viktigaste uppgiften är att träningen sker på ett säkert sätt och att de som tränar känner sig trygga och är välkomna till banan.

Träningsledaren har också klubbens fulla stöd att tillrättavisa eller avvisa förare som inte följer uppmaningar eller har så bristfällig utrustning att den är olämplig att träna med.

Information för JKC-medlemmar

Träningsavgiften ingår i medlemskapet och vid varje tillfälle ska man fylla i vår aktivitetspärm (LOK-stöd).

Samtliga tränande medlemmar i JKC ska ha ett giltigt träningsmärke. Träningsmärket är ett kvitto på att medlemsavgiften är betald. 2019 är det blått träningsmärke som gäller.

När du har betalat din medlemsavgift så får du träningsmärke och medlemskort utskickat/utlämnat. Medlemmar från Wäxjö MS som innehar giltigt träningsmärke ”Hagaslätt Karting” och innevarande i år tränar utan kostnad. Gäller inte träning som infaller i samband med tävling.

Om olyckan är framme så får utövaren kontakta Folksam på telefon 0771-950 950 enligt Svensk Bilsport:s gemensamma regler.

Du som tränar ser förstås till att bandepå under träning är tom på folk förutom för mekaniker under pågående träningspass. Startuppställning sker vid Pre-Grid och efter avslutat träningspass flyttas kartarna som finns parkerade i bandepån.

Träning ska ske klassvis i pass om 10-15 min enligt nedanstående grundregel:

  • Cadetti ska träna ensamma.
  • Micro, Mini och Junior 60
  • J125, S125, Rotax Junior, Rotax Senior, Rotax DD2, OKJ, OK och KZ2 kan köra ihop beroende på antalet deltagare.
  • OK, Rotax DD2 och KZ2 ska ges möjlighet att träna för sig om det är många stora bilar.

Antalet Kartar som samtidigt får vara på banan och inte får överstigas är:
Cadetti 15 st, Övriga 30 st. Är det fler kartar bör uppdelning ske.