Träningsregler.

Träningsledare

Vid varje träning ska en träningsledare finnas på plats som ser till att aktiviteten på banan sker under säkra och kontrollerade former. Träningsledaren är den som bestämmer vilka klasser som ska åka på banan och när. Träningsledaren har också klubbens fulla stöd att tillrättavisa eller avvisa förare som inte följer uppmaningar, eller har bristfällig utrustning som är olämplig att träna med.

Träningsavgift och villkor

Alla som tränar måste inneha giltig tävlingslicens. Innan du börjar träna ska du anmäla dig hos träningsledare och betala träningsavgiften.

SBF:s regler (tävlings- och tekniska regler) ska tillämpas och följas vid träning.

Information för JKC-medlemmar

Träningsavgiften ingår i medlemskapet och vid varje tillfälle ska man fylla i aktivitetsrapport i ”laget.se” (för LOK-stöd). När medlemsavgiften är betald så finns ett digitalt medlemskort i ”laget.se”.

Vid olycka

Om olyckan är framme så får utövaren kontakta Folksam på telefon 0771-950 950 enligt Svensk Bilsport:s gemensamma regler.

Du som tränar ser förstås till att bandepå under träning är tom på folk förutom för mekaniker under pågående träningspass. Startuppställning sker vid Pre-Grid och efter avslutat träningspass flyttas kartarna som finns parkerade i bandepån.

Indelning av klasser

Träning ska ske klassvis i pass om 10-15 min enligt nedanstående grundregel:

  • Cadetti ska träna ensamma.
  • Micro, Mini och Junior 60
  • J125, S125, Rotax Junior, Rotax Senior, Rotax DD2, OKJ, OK och KZ2 kan köra ihop beroende på antalet deltagare.
  • OK, Rotax DD2 och KZ2 ska ges möjlighet att träna för sig om det är många stora bilar.

Antalet Kartar som samtidigt får vara på banan och inte får överstigas är:
Cadetti 15 st, Övriga 30 st. Är det fler kartar bör uppdelning ske.