Träning.

Träningsregler

Alla hjälper till och ser till att aktiviteten på banan sker under säkra och kontrollerade former. Alla som tränar måste ha gällande tävlingslicens. Innan du börjar träna ska du anmäla dig hos träningsvakt och scanna din licens (gäller endast JKC-förare). Du skall betala träningsavgiften om du inte är medlem i JKC.

Samtliga tränande medlemmar i JKC skall ha ett giltigt träningsmärke. Träningsmärket är ett kvitto på att träningsavgiften är betald. 2018 är det blått träningsmärke som gäller.
När du har betalat din medlemsavgift så får du träningsmärke och medlemskort utskickat/utlämnat. Medlemmar från Växjö MS som innehar giltigt träningsmärke “Hagaslätt Karting” och innevarande i år tränar utan kostnad. Gäller inte träning som infaller i samband med tävling.

SBF:s regler gäller och skall tillämpas fullt ut. Åldersregler och tekniska regler för respektive klass skall ovillkorligen efterföljas Alla kartar som används ska uppfylla gällande säkerhetskrav. Förarens personliga utrustning skor, overall, handskar och att hjälm ska vara av godkänd typ.

Träningsvakten har befogenheter motsvarande Tävlingsledare och Teknisk chef och är den som bestämmer vem som skall åka på banan och hur. Viktigaste uppgiften är att träningen sker på ett säkert sätt och att de som tränar känner sig trygga och är välkomna till banan.

Träningsvakten har också klubbens fulla stöd att tillrättavisa eller avvisa förare som inte följer uppmaningar eller har så bristfällig utrustning att den är olämplig att träna med.

Om olyckan är framme så skall en skaderapport fyllas i. Skaderapporten skall finnas i träningsväskan och kan också hämtas på SBF:s hemsida. Träningsvakten ansvar för att fylla i sidan tre och posta till adress som finns angiven på blanketten.

Du som tränar ser förstås till att bandepån under träning är tom på folk. Det är heller inte meningen att den skall fungera som uppställningsplats för kartar. All mekning skall ske i depå. Inga kartar ska finnas parkerade i bandepån, mer än för att lasta och lossa.

Träning skall ske klassvis i pass om 10-15 min enligt nedanstående grundregel:

  • Cadetti skall träna ensamma.
  • Micro, Mini/Raket95 och Junior 60
  • Yamaha, Rotax Junior Max, Rotax Max, J125, S125, OK, DD2 och KZ2 kan köra ihop beroende på antalet deltagare.
  • OK, DD2 och KZ2 skall ges möjlighet att träna för sig om det är många stora bilar.
  • Mini och Junior 60 kan också köra ihop beroende på antalet deltagare.

Antalet Kartar som samtidigt får vara på banan och inte får överstigas är:
Cadetti 15 st, Övriga 30 st. Är det fler kartar så måste uppdelning ske.