Swedish Kart Festival 2018 inställd

Vi i Jönköpings Karting Club har beslutat oss för att inte arrangera Swedish Kart Festival i år. Vi vill här förtydliga anledningen till detta. Uttrycket att det inte finns tillräckligt med funktionärer är en väldig förenkling och inte den rätta anledningen.

Som många av er vet, som är engagerade i en kartingförening, krävs många funktionärer under en tävlingshelg. Men ni som är djupare involverad vet också att det krävs ett planeringsarbete på minst 2,5 – 3 mån för att få till ett upplägg på tävlingen, säkra en budget som ska ge intäkter för klubbens årliga verksamhet, säkra chefsfunktionärer och sjukvårdare (vilket ofta kräver lång framförhållning), komma ut med inbjudan i tid och bland det viktigaste arbetet efter det är att säkra alla de ungefär 60 st funktionärer som krävs per tävlingsdag (chefsfunktionärer, sjukvårdare, servicesektion m.m. inräknat).

Till att börja med vill påpeka att vi inte på något sätt har slopat tävlingen Swedish Kart Festival för gott. Vi väljer att ställa in den i år av egentligen två anledningar. Den första är ekonomin där vi med uppställd budget och det uppskattade deltagarantalet inte ser mycket större intäkt än precis break even. Den andra är just resurser och med resurser menar vi mer än bara funktionärer på tävlingen. Med resurser menas, som på alla arbetsplatser och föreningar, den mantid som krävs för ett visst arbete. Och som jag tidigare nämnde så borde vi med det varit igång med planeringsarbetet redan, för en tävling som ska köras i mitten på juni. Detta har vi inte haft kraft och resurser till då vi varit mitt upp i att arrangera SKCC 3 som körs den 12-13 maj. Att pressa in planering och allt arbete hela vägen fram till tävlingen med för lite resurser på för lite tid riskerar att försämra kvalitén på tävlingen. Att kunna arrangera tävlingar med kvalité och säkerhet är något vi i JKC vill fortsätta göra framöver också.

Givetvis kan man då kommentera att vi valt fel datum för tävlingen men det är en helt annan fråga och inget det finns anledning att diskutera här, vi har bara ett visst antal helger som vi alla ska samsas om.

Och där har ni fått summerat de anledningar som gör att JKC väljer att inte köra SKF 2018 och satsar istället fortsatt ”enbart” på SKCC 3 den 12-13 maj och Junior Festival den 4-5 augusti. Samt att jag vill understryka att det arbete som görs i föreningen JKC inför varje tävling och framförallt funktionärsinsamling är mycket väl utfört från år till år. Jag hoppas att det med tydlighet framgår att det inte enbart är planering av funktionärer och antal funktionärer som är vår anledning att vi i JKC ställer in SKF.

Tack för ordet!
/Styrelsen och tävlingskommitén i Jönköpings Karting Club genom ordförande Patrik Sigurdh, 180504