Klubbledning.

Jönköpings Karting Club startade sin verksamhet med tre medlemmar 1968. Vår verksamhet bygger på idéellt arbete och vi har många olika områden/sektioner med frivilligarbetare .
Idag är vi runt 200 medlemmar och genom åren har många engagerade medlemmar investerat tid och engagemang för att klubben skall utvecklas och leva vidare.

De personer som leder klubben idag fortsätter med stort engagemang att föra arbetet vidare.

Här presenterar vi några av dem.

Stefan Andersson – ordförande

Henrik Ahlgren – vice ordförande

Karl-Gustav Wahlstrand – kassör

Dusan Zelic – sekreterare

Fredrik Lind – ledamot och ansvarig för bansektionen

Jonna Laurinen – ledamot och ansvarig för servicesektionen

Stefan Andersson – ansvarig för tävlingssektionen

Christian Råberg – suppleant

Fredrik Andersson – utbildning