Kontakt.

Jönköpings Karting Club startade sin verksamhet med tre medlemmar 1968. Vår verksamhet bygger på idéellt arbete och vi har många olika områden/sektioner med frivilligarbetare .
Idag är vi runt 200 medlemmar och genom åren har många engagerade medlemmar investerat tid och engagemang för att klubben skall utvecklas och leva vidare. De personer som leder klubben idag fortsätter med stort engagemang att föra arbetet vidare. Här presenterar vi några av dem.

Kontaktuppgifter
Ordförande: Patrik Sigurdh
Sekreterare: Magnus Ramsö
Kassör: Catarina Huzell

Styrelseledamöter
Adam Holmer (bansektion)
Johan Håkansson Laurinen

Suppleanter
Jörgen Fredsson
Henrik Ahlgren

E-post
ordf@jkckarting.se
sekreterare@jkckarting.se
ekonomi@jkckarting.se
tk@jkckarting.se
service@jkckarting.se
bansektion@jkckarting.se
utbildning@jkckarting.se

Övriga kontaktpersoner
Utbildning: Fredrik Andersson
Servicesektionen: Jonna Laurinen
Tävlingssektionen: Per Huzell
Miljöansvarig: Stefan Andersson med Jörgen Fredsson